Revisions mèdiques

A continuació us deixem tota la informació referent a les revisions mèdiques per a la temporada 2019-2020:

Jugadors/es nascuts l’any 2004 i posteriors (excepte Escola de bàsquet)

Aquells jugadors/es que van fer la revisió l’any passat i en el certificat mèdic constava que la seva vigència era per a dues temporades NO HAN de fer la revisió mèdica enguany. Els nous jugadors/es del club, els que provenen de l’escola de bàsquet i jugaran al pre-mini i aquells en què el certificat mèdic només hi constava una vigència per una temporada hauran de passar obligatòriament la revisió mèdica corresponent.

Nota: En el següent enllaç trobareu un llistat amb tots els jugadors/es que han de passar obligatòriament la revisió ja que el certificat mèdic va expirar el passat 30/06/2019: enllaç llistat

Jugadors/es nascuts l’any 2003 i anteriors

Obligatori passar la corresponent revisió mèdica.

Jugadors de l’escola de bàsquet

Els jugadors/es de l’Escola de bàsquet no és obligatori realitzar la revisió mèdica. Ara bé, la Federació Catalana de Basquetbol ho recomana.

Data límit passar la revisió mèdica i certificat mèdic

Tots aquells jugadors/es que hagin de passar la revisió mèdica l’hauran de fer abans del 20 de setembre ja que sense aquesta revisió NO es pot tramitar la fitxa federativa.

Centre mèdic de referència

El club posa a disposició dels jugadors/es un centre mèdic de referència on podran passar les respectives revisions mèdiques per un import de 25 €.

Centre Mèdic La Garriga. Carretera Nova, 40 – La Garriga. Telèfon: 93 871 70 94 i c/e: (info@centremediclagarriga.com):

  • Els horaris s’han de concretar per telèfon indicant que sou jugadors/es del Club de bàsquet.
  • En el cas de que el/la jugadora sigui menor d’edat, per fer la revisió haurà d’anar acompanyat d’un adult.
  • El certificat mèdic NO l’haureu de recollir ja que el Centre Mèdic ens els fa arribar al Club.
Jugadors que no fan la revisió al Centre mèdic de referència

Aquells jugadors/es que vulguin anar a un altre centre hauran de retornar degudament emplenat, signat i segellat el certificat mèdic adjunt:

Deixa un comentari